درباره ما

فناوری در جهان با سرعت خیره کننده ای در حال پیشرفت است. اولین و مهمترین  پیامد این پیشرفت پیوسته فناوری در حوزه های مختلف حرکت به سوی تخصصی سازی مشاغل، فعالیت های علمی و امور تجاری است. بنگاه های تجاری و علمی موفق در جهان بخش اعظمی از پیشرفت خود را مدیون شبکه سازی های حرفه ای و علمی در حوزه تخصصی خود می دانند چرا که در یک شبکه سالم اقتصادی هر یک از بازیگران، خدمات قابل رقابت خود را ارائه می کنند و از طریق ارتباطات درون شبکه ای نیازهای تخصصی و خدماتی خود را تامین می کنند.     

"لینگوسیک" با هدف فراهم كردن شرایط سهل و آسان برای پیوند بین بنگاه های تجاری، شرکت ها، مؤسسات آموزشی و خدماتی و نیروی انسانی متخصص در حوزه های پایین دستی خدمات زبان های خارجی تاسیس شده است. کلیه خدمات ارائه شده در "زبان دات کو" در راستای هدفمند سازی و انسجام بخشی شبکه عرضه و تقاضا و ایجاد بستری مناسب برای ارائه و تأمین نیازها از سوی بنگاه های اقتصادی، شرکت ها، موسسات آموزشی و خدماتی  این حوزه آغاز به کار کرده است. 

 این مركز تلاش می كند با ایجاد بانک اطلاعاتی از فرصت های شغلی جهت جویندگان کار برای شرکت ها و مؤسسات، کاریابی را در كلیه فعالیت­های زیر مجموعه زبان نظیر تدریس، تألیف، ویراستاری، ترجمه كتبی، ترجمه همزمان، مدیریت و ... با بهره گیری از آخرین فناوری­ها در اختیار متخصصین و كارشناسان این بخش  قرار دهد. به علاوه بانک های اطلاعاتی آموزشگاه های فعال در حوزه آموزش زبان و دارالترجمه های مجاز و رسمی با صفحه اختصاصی برای هر یک از آنها فرصت مناسبی است تا صاحبان و مدیران مراکز رسمی و مجاز بتوانند فعالیت های خود را ثبت و با کمترین زمان و هزینه ممکن به مشتریان خود ارائه دهند. 

"لینگوسیک" مفتخر است ارائه دهنده خدمتی باشد برای جوانان متخصص و خلاق این مرز و بوم تا با انتخاب بهترین و مناسب ترین فرصت ها بتوانند ایران را در رسیدن به قله های پیشرفت یاری رسانند.

فناوری در جهان با سرعت خیره کننده ای در حال پیشرفت است. اولین و مهمترین  پیامد این پیشرفت پیوسته فناوری در حوزه های مختلف حرکت به سوی تخصصی سازی مشاغل، فعالیت های علمی و امور تجاری است. بنگاه های تجاری و علمی موفق در جهان بخش اعظمی از پیشرفت خود را مدیون شبکه سازی های حرفه ای و علمی در حوزه تخصصی خود می دانند چرا که در یک شبکه سالم اقتصادی هر یک از بازیگران، خدمات قابل رقابت خود را ارائه می کنند و از طریق ارتباطات درون شبکه ای نیازهای تخصصی و خدماتی خود را تامین می کنند.     

"لینگوسیک" با هدف فراهم كردن شرایط سهل و آسان برای پیوند بین بنگاه های تجاری، شرکت ها، مؤسسات آموزشی و خدماتی و نیروی انسانی متخصص در حوزه های پایین دستی خدمات زبان های خارجی تاسیس شده است. کلیه خدمات ارائه شده در "زبان دات کو" در راستای هدفمند سازی و انسجام بخشی شبکه عرضه و تقاضا و ایجاد بستری مناسب برای ارائه و تأمین نیازها از سوی بنگاه های اقتصادی، شرکت ها، موسسات آموزشی و خدماتی  این حوزه آغاز به کار کرده است. 

 این مركز تلاش می كند با ایجاد بانک اطلاعاتی از فرصت های شغلی جهت جویندگان کار برای شرکت ها و مؤسسات، کاریابی را در كلیه فعالیت­های زیر مجموعه زبان نظیر تدریس، تألیف، ویراستاری، ترجمه كتبی، ترجمه همزمان، مدیریت و ... با بهره گیری از آخرین فناوری­ها در اختیار متخصصین و كارشناسان این بخش  قرار دهد. به علاوه بانک های اطلاعاتی آموزشگاه های فعال در حوزه آموزش زبان و دارالترجمه های مجاز و رسمی با صفحه اختصاصی برای هر یک از آنها فرصت مناسبی است تا صاحبان و مدیران مراکز رسمی و مجاز بتوانند فعالیت های خود را ثبت و با کمترین زمان و هزینه ممکن به مشتریان خود ارائه دهند. 

"لینگوسیک" مفتخر است ارائه دهنده خدمتی باشد برای جوانان متخصص و خلاق این مرز و بوم تا با انتخاب بهترین و مناسب ترین فرصت ها بتوانند ایران را در رسیدن به قله های پیشرفت یاری رسانند.

کارفرمایان

Tehran Institute of Technology     Kish Institute of Science and Technology     Sokhane Ashna Language School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School