استخدام مدرس زبان

آخرین موقعیت های استخدامی تدریس زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، اسپانیایی و ...) در کلیه شهرهای ایران

ایجاد آگهی استخدام

ردیف عنوان آگهی تاریخ ایجاد آگهی
۱ استخدام اساتید زبان انگلیسی (خانم) برای تدریس به کودکان و نوجوانان در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۲ استخدام کارشناس تولید محتوا در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۳ استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۴ استخدام اساتید زبان در تهران (زبان های مختلف) ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۵ کارمند اداری آشنا به انگلیسی در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۶ استخدام مدرس زبان انگلیسی (خانم) جهت کودکان در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۷ مترجم انگلیسی به فارسی و بالعکس در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۸ جذب و استخدام مدرس زبان آنلاین در سراسر کشور ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۹ استخدام کارشناس بازرگانی (آقا) در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۰ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۱ استخدام مدرس انگلیسی در یک مجموعه در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۲ استخدام سوپروایزر انگلیسی و اساتید انگلیسی در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۳ استخدام مدرس زبان انگلیسی آقا در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۴ استخدام خانم مسلط به انگلیسی جهت تدریس به کودکان در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۵ استخدام مترجم زبان انگلیسی در اصفهان ۱۳۹۹-۰۴-۰۳
۱۶ استخدام تیچر متخصص تدریس فونیکس در فارس ۱۳۹۹-۰۴-۰۳
۱۷ استخدام اساتید زبان انگلیسی در شیراز ۱۳۹۹-۰۴-۰۳
۱۸ استخدام مدیر بازرگانی (آقا) در اصفهان ۱۳۹۹-۰۴-۰۳
۱۹ استخدام مترجم زبان انگلیسی در مشهد ۱۳۹۹-۰۴-۰۳
۲۰ استخدام دستیار مدیرعامل (خانم) در ساری ۱۳۹۹-۰۴-۰۳
آخرین موقعیت های استخدامی تدریس زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، اسپانیایی و ...) در کلیه شهرهای ایران

ایجاد آگهی استخدام

ردیف عنوان آگهی تاریخ ایجاد آگهی
۱ استخدام اساتید زبان انگلیسی (خانم) برای تدریس به کودکان و نوجوانان در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۲ استخدام کارشناس تولید محتوا در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۳ استخدام مترجم زبان انگلیسی در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۴ استخدام اساتید زبان در تهران (زبان های مختلف) ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۵ کارمند اداری آشنا به انگلیسی در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۶ استخدام مدرس زبان انگلیسی (خانم) جهت کودکان در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۷ مترجم انگلیسی به فارسی و بالعکس در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۸ جذب و استخدام مدرس زبان آنلاین در سراسر کشور ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
۹ استخدام کارشناس بازرگانی (آقا) در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۰ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۱ استخدام مدرس انگلیسی در یک مجموعه در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۲ استخدام سوپروایزر انگلیسی و اساتید انگلیسی در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۳ استخدام مدرس زبان انگلیسی آقا در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۴ استخدام خانم مسلط به انگلیسی جهت تدریس به کودکان در تهران ۱۳۹۹-۰۴-۱۰
۱۵ استخدام مترجم زبان انگلیسی در اصفهان ۱۳۹۹-۰۴-۰۳
۱۶ استخدام تیچر متخصص تدریس فونیکس در فارس ۱۳۹۹-۰۴-۰۳
۱۷ استخدام اساتید زبان انگلیسی در شیراز ۱۳۹۹-۰۴-۰۳
۱۸ استخدام مدیر بازرگانی (آقا) در اصفهان ۱۳۹۹-۰۴-۰۳
۱۹ استخدام مترجم زبان انگلیسی در مشهد ۱۳۹۹-۰۴-۰۳
۲۰ استخدام دستیار مدیرعامل (خانم) در ساری ۱۳۹۹-۰۴-۰۳

کارفرمایان

Tehran Institute of Technology     Kish Institute of Science and Technology     Sokhane Ashna Language School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School