استخدام مدرس زبان

آخرین موقعیت های استخدامی تدریس زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، اسپانیایی و ...) در کلیه شهرهای ایران

ایجاد آگهی استخدام

ردیف عنوان آگهی تاریخ ایجاد آگهی
۱ استخدام تعدادی مترجم زبان انگلیسی جهت کار در دارالترجمه ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
۲ استخدام مسئول دفتر مدیر عامل (خانم) در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
۳ استخدام تعدادی مترجم زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
۴ استخدام اساتید مجرب انگلیسی در تمامی سطوح در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
۵ استخدام اساتید انگلیسی و PTE جهت کار در یک آموزشگاه ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
۶ استخدام منشی خانم مسلط به زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
۷ استخدام فرم زن انگلیسی با ۲ سال سابقه مفید در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
۸ استخدام کارشناس تولید محتوا در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
۹ استخدام مترجم زبان انگلیسی خانم در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
۱۰ استخدام مدرس زبان انگلیسی جهت کار در یک شرکت بازرگانی ۱۳۹۸-۰۲-۰۲
۱۱ استخدام مترجم با تجربه ترکی استانبولی جهت همکاری در دفتر ترجمه ۱۳۹۸-۰۲-۰۲
۱۲ استخدام مدرسین انگلیسی در تمامی سطوح در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۲
۱۳ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۲
۱۴ استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۲
۱۵ استخدام اساتید زبان انگلیسی (خانم) جهت کودکان در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۲
۱۶ استخدام کارمند اداری خانم مسلط به زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۲
۱۷ استخدام مترجم در یک انتشارات معتبر در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۲
۱۸ استخدام اساتید زبان فرانسه در تهران ۱۳۹۸-۰۲-۰۲
۱۹ استخدام مدرسین و سوپروایزرهای باتجربه زبان در تهران (زبان های مختلف) ۱۳۹۸-۰۱-۲۴
۲۰ استخدام اساتید انگلیسی و فرانسه در تهران ۱۳۹۸-۰۱-۲۴

کارفرمایان

Tehran Institute of Technology     Kish Institute of Science and Technology     Sokhane Ashna Language School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School