استخدام مدرس زبان

آخرین موقعیت های استخدامی تدریس زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، اسپانیایی و ...) در کلیه شهرهای ایران

ایجاد آگهی استخدام

ردیف عنوان آگهی تاریخ ایجاد آگهی
۱ استخدام کارشناس بازرگانی خانم (زبان انگلیسی یا مدیریت)/تهران ۱۳۹۹-۰۸-۰۸
۲ استخدام مدرس زبان انگلیسی خانم در یک آموزشگاه دخترانه در تهران ۱۳۹۹-۰۸-۰۶
۳ c استخدام نیروی مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر در مشهد ۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۴ استخدام مدرس زبان انگلیسی با حقوق و مزایای توافقی در کرج ۱۳۹۹-۰۷-۲۸
۵ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۹-۰۷-۲۱
۶ استخدام مدرس زبان جهت آموزشگاه معتبر در مشهد ۱۳۹۹-۰۷-۱۴
۷ استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در مشهد ۱۳۹۹-۰۷-۰۶
۸ استخدام مدرس زبان های خارجی در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۹-۰۷-۰۵
۹ استخدام مترجم زبان انگلیسی در قزوین ۱۳۹۹-۰۷-۰۳
۱۰ استخدام اساتید زبان در تهران (زبان های مختلف) ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
۱۱ استخدام مربی زبان انگلیسی کودک ۴ تا ۶ سال خانم در تهران ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
۱۲ استخدام مدرس زبان انگلیسی جهت موسسه ای در کرج ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
۱۳ استخدام اساتید زبان انگلیسی در مشهد ۱۳۹۹-۰۶-۳۰
۱۴ استخدام اساتید زبان انگلیسی در مشهد ۱۳۹۹-۰۶-۳۰
۱۵ استخدام مربی زبان کودک خانم در مهدکودک دوزبانه در خراسان رضوی ۱۳۹۹-۰۶-۲۶
۱۶ استخدام مترجم زبان عربی (خانم) در کرج ۱۳۹۹-۰۶-۲۱
۱۷ استخدام مدرس حرفه ای زبان انگلیسی خانم در یک آموزشگاه زبان ۱۳۹۹-۰۶-۱۵
۱۸ استخدام اساتید زبان در تهران (زبان های مختلف) ۱۳۹۹-۰۶-۱۲
۱۹ استخدام کارمند بازرگانی (خانم) در یک شرکت معتبر در مشهد ۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۲۰ استخدام کارشناس صادرات (آقا) در اصفهان ۱۳۹۹-۰۶-۱۰
آخرین موقعیت های استخدامی تدریس زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، اسپانیایی و ...) در کلیه شهرهای ایران

ایجاد آگهی استخدام

ردیف عنوان آگهی تاریخ ایجاد آگهی
۱ استخدام کارشناس بازرگانی خانم (زبان انگلیسی یا مدیریت)/تهران ۱۳۹۹-۰۸-۰۸
۲ استخدام مدرس زبان انگلیسی خانم در یک آموزشگاه دخترانه در تهران ۱۳۹۹-۰۸-۰۶
۳ c استخدام نیروی مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر در مشهد ۱۳۹۹-۰۸-۰۳
۴ استخدام مدرس زبان انگلیسی با حقوق و مزایای توافقی در کرج ۱۳۹۹-۰۷-۲۸
۵ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۹-۰۷-۲۱
۶ استخدام مدرس زبان جهت آموزشگاه معتبر در مشهد ۱۳۹۹-۰۷-۱۴
۷ استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در مشهد ۱۳۹۹-۰۷-۰۶
۸ استخدام مدرس زبان های خارجی در یک شرکت معتبر در تهران ۱۳۹۹-۰۷-۰۵
۹ استخدام مترجم زبان انگلیسی در قزوین ۱۳۹۹-۰۷-۰۳
۱۰ استخدام اساتید زبان در تهران (زبان های مختلف) ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
۱۱ استخدام مربی زبان انگلیسی کودک ۴ تا ۶ سال خانم در تهران ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
۱۲ استخدام مدرس زبان انگلیسی جهت موسسه ای در کرج ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
۱۳ استخدام اساتید زبان انگلیسی در مشهد ۱۳۹۹-۰۶-۳۰
۱۴ استخدام اساتید زبان انگلیسی در مشهد ۱۳۹۹-۰۶-۳۰
۱۵ استخدام مربی زبان کودک خانم در مهدکودک دوزبانه در خراسان رضوی ۱۳۹۹-۰۶-۲۶
۱۶ استخدام مترجم زبان عربی (خانم) در کرج ۱۳۹۹-۰۶-۲۱
۱۷ استخدام مدرس حرفه ای زبان انگلیسی خانم در یک آموزشگاه زبان ۱۳۹۹-۰۶-۱۵
۱۸ استخدام اساتید زبان در تهران (زبان های مختلف) ۱۳۹۹-۰۶-۱۲
۱۹ استخدام کارمند بازرگانی (خانم) در یک شرکت معتبر در مشهد ۱۳۹۹-۰۶-۱۰
۲۰ استخدام کارشناس صادرات (آقا) در اصفهان ۱۳۹۹-۰۶-۱۰

کارفرمایان

Tehran Institute of Technology     Kish Institute of Science and Technology     Sokhane Ashna Language School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School