استخدام مدرس زبان

آخرین موقعیت های استخدامی تدریس زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، اسپانیایی و ...) در کلیه شهرهای ایران

ایجاد آگهی استخدام

ردیف عنوان آگهی تاریخ ایجاد آگهی
۱ استخدام اساتید زبان در کرج (زبان های مختلف) ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۲ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۳ استخدام اساتید مجرب انگلیسی در کرج ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۴ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۵ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۶ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۷ استخدام مترجم آلمانی یا انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۸ استخدام کارشناس تولید محتوا در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۹ استخدام مسئول آزمون (آیلتس یا تافل) - تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۱۰ استخدام اساتید انگلیسی در تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۱ استخدام کارشناس تولید محتوا در اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۲ استخدام اساتید انگلیسی در مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۳ استخدام نیروی مسلط به فرانسه در مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۴ استخدام نیروی مسلط به آلمانی در مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۵ استخدام نیروی مسلط به عربی در مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۶ استخدام اساتید انگلیسی در اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۷ استخدام دستیار مدیر ارشد اجرایی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
۱۸ استخدام اساتید زبان در تهران (زبان‌های مختلف) ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
۱۹ استخدام کارمند (آقا) مسلط به زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
۲۰ استخدام مترجم انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۳

کارفرمایان

Tehran Institute of Technology     Kish Institute of Science and Technology     Sokhane Ashna Language School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School