استخدام مترجم

آخرین موقعیت های استخدامی مترجم برای همه زبان ها در کلیه شهرهای ایران

ایجاد آگهی استخدام

ردیف عنوان تاریخ ایجاد آگهی
۱ استخدام اساتید زبان در کرج (زبان های مختلف) ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۲ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۳ استخدام اساتید مجرب انگلیسی در کرج ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۴ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۵ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۶ استخدام اساتید زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۷ استخدام مترجم آلمانی یا انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۸ استخدام کارشناس تولید محتوا در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۹ استخدام مسئول آزمون (آیلتس یا تافل) - تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۷
۱۰ استخدام اساتید انگلیسی در تبریز ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۱ استخدام کارشناس تولید محتوا در اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۲ استخدام اساتید انگلیسی در مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۳ استخدام نیروی مسلط به فرانسه در مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۴ استخدام نیروی مسلط به آلمانی در مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۵ استخدام نیروی مسلط به عربی در مشهد ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۶ استخدام اساتید انگلیسی در اصفهان ۱۳۹۷-۱۱-۲۴
۱۷ استخدام دستیار مدیر ارشد اجرایی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
۱۸ استخدام اساتید زبان در تهران (زبان‌های مختلف) ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
۱۹ استخدام کارمند (آقا) مسلط به زبان انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
۲۰ استخدام مترجم انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
۲۱ استخدام کارشناس وب (webmaster) در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
۲۲ استخدام کارشناس تولید محتوا در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
۲۳ استخدام کارشناس زبان انگلیسی با مزایا در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
۲۴ استخدام اساتید انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
۲۵ استخدام اساتید زبان در تهران (زبان‌های مختلف) ۱۳۹۷-۱۱-۱۷
۲۶ استخدام مترجم رسمی انگلیسی با مهر و پروانه رسمی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۱۷
۲۷ استخدام کارمند آقا با تسلط به نرم افزار آفیس و زبان انگلیسی ۱۳۹۷-۱۱-۱۷
۲۸ استخدام مترجم عربی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۱۷
۲۹ استخدام اساتید انگلیسی در تهران ۱۳۹۷-۱۱-۱۷
۳۰ استخدام تعدادی فرم زن زبان انگلیسی جهت کار در دفتر ترجمه ۱۳۹۷-۱۱-۱۷

کارفرمایان

Tehran Institute of Technology     Kish Institute of Science and Technology     Sokhane Ashna Language School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School     Shahid Mahdavi School