Skip to main content

به پنل کاربری کارفرمایان خوش آمدید.

ثبت آگهی شغلی در وبسایت lingoseek رایگان است. آگهی شما پس از ثبت توسط کارشناس وب سایت بررسی و منتشر می گردد.

پس از ثبت آگهی، کارجویان روی آگهی شما apply کرده و شما می توانید در بخش "درخواست ها" فهرست علاقمندان به آگهی و رزومه کاری آنان را مشاهده نمایید.

Add job (free)

Manage jobs

 Job Applications